Företagsporträtt

Vad vill ni förmedla?

Företagsporträtt ger din företagskommunikation en mänsklig klang. Det kan till exempel handla om medarbetare, ledningsgrupp eller styrelsemedlemmar.

Oavsett om ni vill förmedla tillgänglighet och glädje eller visa er mer seriösa ton kommer era företagsporträtt förstärka den önskade känslan. Jag arbetar med en fast timdebitering, där vi innan har diskuterar vilka användningsområden ni önskar för Era bilder.

Boka gärna ett möte – Tillsammans kommer vi fram till vilken känsla era företagsporträtt vill förmedla.